Chủ đề: cấm quảng cáo

Nghiêm cấm quảng cáo biển Đà Nẵng thành China Beach

Thời gian gần đây dư luận xã hội cũng như báo chí liên tục đưa tin bức xúc về các hành vi thiếu văn minh của các ông chủ đầu…