Skip to content
Quảng Cáo Thăng Long
-

Dự án cung cấp biển gỗ làng nghề truyền thống

Hợp đồng kinh tế số 13-SR-167/13-DH được ký kết ngày 18/12/1013 giữa Công Ty TNHH Quảng Cáo Và  Nội Thất Thăng Long và Công Ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển SYRENA Việt Nam.

Nôị dung ký kết là công ty TNHH Quảng Cáo Và Nội Thất Thăng Long cung cấp toàn bộ biển gỗ chữ nổi gắn trong khu làng nghề du lịch, Khu Đô Thị Hùng Thắng - Bãi Cháy - Quảng Ninh, thời gian thi công hoàn thành hợp đồng là 5 ngày.