Skip to content
Quảng Cáo Thăng Long
-

Dự án cung cấp biển quảng cáo nội thất nhà hàng

Hợp đồng kinh tế số 28.10/2013/ HĐKT/UM-TL được ký kết ngày 28/10/1013 giữa Công ty TNHH Quảng Cáo Và Nội Thất Thăng Long và công ty TNHH UMAYA Việt Nam.

Nội dung ký kết là công ty Quảng Cáo Và Nội Thất Thăng Long cung cấp toàn bộ biển quảng cáo, và thi công toàn bộ nội thất cho nhà hàng địa chỉ 25 Đường Thành - Hà Nội. Thời gian thi công 20 ngày.