Skip to content
Quảng Cáo Thăng Long
-

Bỏ biển giới hạn tốc độ 40km/h trên quốc lộ

Quảng Cáo Thăng Long 13/08/20142.416 lượt đọc
Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông, Đinh La Thăng, tới Tổng Cục Đường bộ (TCĐB) và các đơn vị liên quan thì trên các tuyến Quốc lộ sẽ không còn các biển báo giới hạn: 20km/h, 30km/h, 35km/h.

Biển báo giới hạn tốc độ trên đường cao tốc

Biển báo giới hạn tốc độ trên đường cao tốc

Cụ thể, Bộ trưởng Đinh La Thăng giao TCĐB  chỉ đạo các Cục Quản lý đường bộ, Sở GTVT, các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà đầu tư dự án BOT phối hợp với Ban An toàn giao thông các địa phương rà soát, thay thế biển báo tốc độ trên quốc lộ, thay thế biển báo tốc độ 25, 30, 35 km/giờ bằng biển báo 40 km/giờ.

Trường hợp đủ điều kiện khai thác an toàn với tốc độ lớn hơn thì phải cắm biển tốc độ tương ứng (trên 40 km/giờ).

Riêng các đoạn tuyến qua khu vực núi cao, bán kính đường cong nhỏ, đèo dốc phải bổ sung các biển báo cảnh báo nguy hiểm.

Trường hợp điều kiện kỹ thuật không cho phép thì phải sử dụng biển tốc độ dưới 40 km/giờ và phải có thuyết minh, giải trình, báo cáo TCĐB Việt Nam xem xét, giải quyết.

Bộ trưởng Thăng cũng yêu cầu rà soát lại các biển báo tốc độ tối đa 50km/giờ đã cắm. Trường hợp các yếu tố kỹ thuật của tuyến đường đủ điều kiện khai thác an toàn với tốc độ lớn hơn thì cắm lại biển báo tăng tốc độ cho phép và có biện pháp cảnh báo (nếu cần).

Đối với các dự án trên quốc lộ đang thi công, chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, doanh nghiệp BOT phải tổ chức rà soát và chỉ đạo nhà thầu thay biển báo 5km/giờ bằng biển báo phía trước có công trường thi công và các biển chỉ dẫn giao thông qua khu vực đang thi công.

Trong thời gian thi công mặt đường bị thắt hẹp, sử dụng đường tạm, cầu tạm để đảm bảo giao thông và các trường hợp cần thiết khác thì được cắm biển báo hạn chế tốc độ cùng với các biển chỉ dẫn khác để phù hợp với đặc điểm công trường và thời điểm thi công.

5/5 (1 bầu chọn)