Skip to content
Quảng Cáo Thăng Long
-

Cha đẻ kỹ thuật quảng cáo popup nói lời xin lỗi người dùng

Quảng Cáo Thăng Long 20/08/20141.168 lượt đọc
Ethan Zuckerman, người tạo ra mẫu quảng cáo pop-up đầu tiên mới đây đã lên tiếng xin lỗi người dùng internet vì công cụ khó chịu này. Ông cho biết, mục đích của ông là tốt.

Khi Ethan Zuckerman còn làm thiết kế và lập trình cho dịch vụ web-hosting Tripod.com, một nhà sản xuất ô tô đã mua một banner quảng cáo trên trang web có nội dung liên quan đến sex. Tuy nhiên công ty này không muốn thương hiệu của họ xuất hiện cùng với những hình ảnh không lấy gì là đẹp.

Cha đẻ kỹ thuật quảng cáo popup nói lời xin lỗi người dùng

Tripod đã đưa ra giải pháp là mẫu quảng cáo sẽ xuất hiện trên cửa sổ riêng của nó. Từ đó, Zuckerman đã viết nên đoạn mã quảng cáo pop-up đầu tiên trên thế giới. Và trong nhiều năm sau đó, người dùng sẽ không thể duyệt web nếu không bấm vào nút đóng các cửa sổ pop-up có nội dung quảng cáo.Hiện tại thì kiểu quảng cáo này đã không còn phổ biến trên internet nữa, mặc dù vẫn còn một số ít công ty sử dụng. Netscape và Opera chính là những công ty đầu tiên nhúng những đoạn mã chặn quảng cáo pop-up vào sản phẩm của họ, và những trình duyệt hiện tại cũng đã có thể ngăn ngừa tình trạng một trang web có thể mở thêm nhiều cửa sổ khác.Theo Zuckerman thì quảng cáo pop-up cũng chỉ là một công cụ để các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh của họ mà thôi, tuy nhiên Zuckerman tin là hiện đã có những giải pháp tốt hơn.

5/5 (1 bầu chọn)