Skip to content
Quảng Cáo Thăng Long
-

Quy định về viết và đặt biển hiệu công ty

Quảng Cáo Thăng Long 22/08/20123.278 lượt đọc

Ngày 6-11-2009, Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, trong đó có quy định về việc viết và đặt biển hiệu công ty.

Quy định về viết và đặt biển hiệu công ty

Theo đó, việc viết, đặt, treo, dán, dựng, lắp biển quảng cáo - gọi chung là viết, đặt biển hiệu, tại trụ sở, nơi kinh doanh của công ty có thể thể hiện bằng nhiều hình thức như: bảng, biển, hộp đèn, hệ thống đèn néon uốn chữ (neonsight) hoặc các hình thức khác…Tuy nhiên phải tuân theo những quy định sau:

1Về mặt mỹ quan: chữ nước ngoài ghi ở dưới và nhỏ hơn chữ Việt Nam

- Biển hiệu công ty phải bảo đảm vẻ mỹ quan. (Tuy nhiên, thế nào là “mỹ quan” hoặc ngược lại thế nào là “không mỹ quan” thì qui chế chưa quy định rõ).

- Biển hiệu phải viết bằng chữ Việt Nam. Trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên, chữ nước ngoài thì phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ Việt Nam.

2. Vị trí đặt biển hiệu công ty:

Biển công ty chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng; tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh.

Doanh nghiệp chỉ được viết và đặt 1 biển hiệu ngang và không quá 2 biển hiệu dọc.

3. Nội dung biển hiệu: phải ghi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính

Nội dung biển hiệu của doanh nghiệp phải thể hiện những nội dung sau:

- Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có) - thường là đối với cơ quan, tổ chức của Nhà nước.

- Tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Loại hình của doanh nghiệp. Ghi rõ: công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần hay hợp tác xã…

- Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính - áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

- Địa chỉ giao dịch, số điện thoại.

- Biểu tượng (logo, nếu có) phải “đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền” (!) và diện tích logo không quá 20% diệntích biển hiệu.

- Trên biển hiệu không được thể hiện thông tin, hình ảnh quảng cáo cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào.

Hãy gọi tới quangcaothanglong.vn để nhận được tư vấ về thiết kế biển công ty đúng quy cách

3/5 (2 bầu chọn)