Skip to content
Quảng Cáo Thăng Long
-

Biển quảng cáo ngoài trời đặt tại nhà ở riêng lẻ – Yêu cầu kỹ thuật

Quảng Cáo Thăng Long 14/07/20152.640 lượt đọc
Đối với công trình / nhà ở 4 tầng trở xuống, chiều cao của biển quảng cáo ngoài trời ốp vào mặt tường bên không được nhô lên quá sàn mái 1,5 m.

biển quảng cáo ngoài trời

QCVN 17: 2013/BXD do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 19/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 đã đưa ra các yêu cầu kĩ thuật đối với biển quảng cáo ngoài trời đặt tại các công trình/nhà ở riêng lẻ như sau:

Yêu cầu kỹ thuật đối với biển quảng cáo ngoài trời đặt tại các công trình/nhà ở riêng lẻ

1. Biển quảng cáo ngoài trời treo, gắn, ốp vào mặt tường bên công trình / nhà ở phải đảm bảo các yêu cầu sau:

− Chiều cao tối đa 5 m, chiều dài không vượt quá giới hạn mặt tường tại vị trí đặt bảng. Số lượng không quá 2 bảng;

− Đối với công trình / nhà ở 4 tầng trở xuống, chiều cao của biển quảng cáo ngoài trời ốp vào mặt tường bên không được nhô lên quá sàn mái 1,5 m;

− Đối với công trình / nhà ở 5 tầng trở lên toàn bộ diện tích mặt biển quảng cáo ngoài trời phải gắn, ốp vào mặt tường bên.

2. Biển quảng cáo ngoài trời đặt tại mặt tiền công trình / nhà ở phải đảm bảo các yêu cầu sau:

− Biển quảng cáo ngang:

+ Mỗi tầng chỉ được đặt một bảng, chiều cao tối đa 2 m, chiều ngang không được vượt quá giới hạn chiều ngang mặt tiền công trình/nhà ở; mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2 m;

+ Vị trí: ốp sát vào ban công, mép dưới bảng trùng với mép dưới của sàn ban công hoặc mái hiên.

− Biển quảng cáo dọc:

+ Chiều ngang tối đa 1 m, chiều cao tối đa 4 m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng công trình/nhà ở nơi đặt biển quảng cáo, mặt ngoài biển quảng cáo ngoài trời nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2 m;

+ Vị trí đặt: ốp sát vào mép tường đứng;

− Đối với công trình / nhà ở một tầng chỉ được đặt 1 bảng ngang và 1 bảng đứng.

CHÚ THÍCH: Tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương và địa hình cụ thể của khu vực có thể có quy định riêng.

5/5 (2 bầu chọn)